روغن موتور

در پالایشگاه‌های تولیدکننده روغن موتور، برش روغنی به عنوان ماده اولیه واحد روغن‌سازی به واحد استخراج با فورفورال فرستاده می‌شود که در آنجا مواد آروماتیک و نیز موادی که حاوی ترکیبات حلقوی غیر اشباع (بنزنی) است، از آن زدوده می‌شود. رفینت حاصل که حاوی روغن می‌باشد، به واحد موم‌گیری با تولوئن و متیل اتیل کتون فرستاده می‌شود تا انواع پارافین و واکس (...

در پالایشگاه‌های تولیدکننده روغن موتور، برش روغنی به عنوان ماده اولیه واحد روغن‌سازی به واحد استخراج با فورفورال فرستاده می‌شود که در آنجا مواد آروماتیک و نیز موادی که حاوی ترکیبات حلقوی غیر اشباع (بنزنی) است، از آن زدوده می‌شود. رفینت حاصل که حاوی روغن می‌باشد، به واحد موم‌گیری با تولوئن و متیل اتیل کتون فرستاده می‌شود تا انواع پارافین و واکس (موم) آن جداسازی گردد. روغن موم‌گیری شده به واحد تصفیه نهایی توسط هیدروژن ارسال می‌گردد تا روغن پایه نهایی حاصل شود.

بیشتر

روغن موتور 

60 محصول وجود دارد.
در هر صفحه
0 دیدگاه
محصول روغن موتور بهران سوپر رانا تمام سینتتیک با نام انگلیسی Behran Engine oil Super Runa ساخت کشور ایران و شرکت تولید کننده بهران می باشد.
2,750,000 ریال با مالیات
دریافت مرسوله: 1 الی 5 روز
0 دیدگاه
محصول روغن موتور بهران سوپر رانا تمام سینتتیک با نام انگلیسی Behran Engine oil Super Runa ساخت کشور ایران و شرکت تولید کننده بهران می باشد.
2,550,000 ریال با مالیات
دریافت مرسوله: 1 الی 5 روز
0 دیدگاه
محصول روغن موتور بهران رانا تمام سینتتیک با نام انگلیسی Behran Engine oil Runa Full Syntetic ساخت کشور ایران و شرکت تولید کننده بهران می باشد.
2,300,000 ریال با مالیات
دریافت مرسوله: 1 الی 5 روز
0 دیدگاه
محصول روغن موتور بهران رانا نیمه سینتتیک با نام انگلیسی Behran Engine oil Runa Semi Syntetic ساخت کشور ایران و شرکت تولید کننده بهران می باشد.
1,650,000 ریال با مالیات
دریافت مرسوله: 1 الی 5 روز
1 دیدگاه
کد مرجع : HS101-BE10001 محصول روغن موتور بهران سوپر پيشتاز با نام انگلیسی Behran Engine oil Super Pishtaz ساخت کشور ایران و شرکت تولید کننده بهران می باشد.
1,000,000 ریال با مالیات
دریافت مرسوله: 1 الی 5 روز
0 دیدگاه
کد مرجع : HS101-BE10006 محصول روغن موتور بهران سوپر پيشتاز نیمه سنتتیک با نام انگلیسی Behran Engine oil Super Pishtaz Semi Synthetic ساخت کشور ایران و شرکت تولید کننده بهران می باشد.
1,400,000 ریال با مالیات
دریافت مرسوله: 1 الی 5 روز
0 دیدگاه
کد مرجع : HS101-BE10007 محصول روغن موتور بهران سوپر پيشتاز ++ با نام انگلیسی ++Behran Engine oil Super Pishtaz ساخت کشور ایران و شرکت تولید کننده بهران می باشد.
1,520,000 ریال با مالیات
دریافت مرسوله: ۳ تا ۶ هفته
0 دیدگاه
کد مرجع : HS101-BE10008 محصول روغن موتور بهران پيشتاز با نام انگلیسی Behran Engine Oil Pishtaz  ساخت کشور ایران و شرکت تولید کننده بهران می باشد.
از 820,000 ریال با مالیات
دریافت مرسوله: 1 الی 5 روز
0 دیدگاه
کد مرجع : HS101-BE10003 محصول روغن موتور بهران تکتاز با نام انگلیسی Behran Engine Oil Taktaz ساخت کشور ایران و شرکت تولید کننده بهران می باشد.
730,000 ریال با مالیات
دریافت مرسوله: 1 الی 5 روز
0 دیدگاه
محصول روغن موتور بهران صبا با نام انگلیسی Behran Engine oil Saba ساخت کشور ایران و شرکت تولید کننده بهران می باشد.
730,000 ریال با مالیات
دریافت مرسوله: 1 الی 5 روز
0 دیدگاه
محصول روغن موتور بهران سوپر رانا با نام انگلیسی Behran Engine Oil Khodro ساخت کشور ایران و شرکت تولید کننده بهران می باشد
700,000 ریال با مالیات
دریافت مرسوله: 1 الی 5 روز
0 دیدگاه
محصول روغن موتور بهران جنوب با نام انگلیسی Behran Engine Oil Junob ساخت کشور ایران و شرکت تولید کننده بهران می باشد
600,000 ریال با مالیات
دریافت مرسوله: ۳ تا ۶ هفته
0 دیدگاه
کد مرجع : HS101-IB10013 محصول روغن موتور بهران رخش با نام انگلیسی Behran Engine Oil Rakhsh ساخت کشور ایران و شرکت تولید کننده بهران می باشد.
580,000 ریال با مالیات
دریافت مرسوله: 1 الی 5 روز
0 دیدگاه
محصول روغن موتور بهران توان با نام انگلیسی Behran Engine Oil Tavan ساخت کشور ایران و شرکت تولید کننده بهران می باشد
530,000 ریال با مالیات
دریافت مرسوله: 1 الی 5 روز
0 دیدگاه
محصول روغن موتور ایرانول الوند با نام انگلیسی Iranol Engine Oil Alvand ساخت کشور ایران و شرکت تولید کننده ایرانول می باشد
530,000 ریال با مالیات
دریافت مرسوله: 1 الی 5 روز
0 دیدگاه
محصول روغن موتور 3000 ایرانول با نام انگلیسی Iranol Engine Oil 3000 ساخت کشور ایران و شرکت تولید کننده ایرانول می باشد
450,000 ریال با مالیات
دریافت مرسوله: 1 الی 5 روز
0 دیدگاه
محصول روغن موتور 6000ایرانول با نام انگلیسی Iranol Engine Oil 6000 ساخت کشور ایران و شرکت تولید کننده ایرانول می باشد
600,000 ریال با مالیات
دریافت مرسوله: 1 الی 5 روز
0 دیدگاه
محصول روغن موتور بهران پاک CNG با نام انگلیسی Behran Engine Oil Pak CNG ساخت کشور ایران و شرکت تولید کننده بهران می باشد.
900,000 ریال با مالیات
دریافت مرسوله: 1 الی 5 روز
0 دیدگاه
محصول روغن موتور بهران شتاب با نام انگلیسی Behran Engine Oil Shetab ساخت کشور ایران و شرکت تولید کننده بهران می باشد.
550,000 ریال با مالیات
دریافت مرسوله: ۳ تا ۶ هفته
0 دیدگاه
محصول روغن موتور پارس سوپر کیان ویژه با نام انگلیسی Pars Engine Oil Super Kian Vije ساخت کشور ایران و شرکت تولید کننده نفت پارس میباشد.
از 500,000 ریال با مالیات
دریافت مرسوله: 1 الی 5 روز
0 دیدگاه
محصول روغن موتور پارس سوپر جم با نام انگلیسی Pars Engine Oil Super Jam ساخت کشور ایران و شرکت تولید کننده نفت پارس میباشد.
570,000 ریال با مالیات
دریافت مرسوله: 1 الی 5 روز
نمایش 1 - 21 از 60 مورد